จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 307 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : HAINAN AIRLINES (HU)

สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน
ชมศูนย์ประชุมผู้นำในที่จัดขึ้นที่มณฑลไหหลำในปี 2002
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กรกฎาคม - มกราคม 2562

JUB 304 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย หมูหวาน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai Smile

สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
เขาอวตาร จางเจี้ย ฉางซา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 21,999 บาท
กำหนดเดินทาง : มิ.ย. 61 : 09-12 / 23-26
ก.ค. 61 : 20-23
ส.ค. 61 : 24-27
ก.ย. 61 : 07-10 / 21-24
ต.ค. 61 : 12-15 / 26-29
พ.ย. 61 : 09-12 / 23-26
ธ.ค. 61 : 21-24

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา