จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 7701 ทัวร์จอร์แดน นอนดูดาวในทะเลทรายวาดิรัม

  • ประเทศ : จอร์แดน
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Royal Jordan Airlines (RJ)

กรุง-อัมมาน เพตรา ทะเลเดดซี นครกรีก-โรมันเจอราช มาดาบา เมาท์เนโบ ปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม เมืองอาคาบา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 76,900 บาท
กำหนดเดินทาง : มี.ค. 61 : 23 - 30
เม.ย. 61 : 21 - 28
เม.ย. 61 : 28 - 5 พ.ค.
ก.ย. 61 : 22 - 29
ต.ค. 61 : 19 - 26

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา