จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB7701 ทัวร์จอนร์แดน Jordan Luxury Tour 7 Days

  • ประเทศ : จอร์แดน
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : ROYAL JORDANIAN

ปราสาททะเลทรายแห่งราชวงศ์อุมัยยะฮ์ กรุงอัมมาน เมืองเจอราช เมืองเพตรา ปราสาทอัสลุน ทะเลสาบเดดซี โบสถ์แห่งเม้าท์เนโบ อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ทะเลทรายวาดิรัม เรือดำนำท้องกระจก
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 79,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา