จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

AEC704 ทัวร์กัมพูชา Happy Cambodia Siem Reap So Good 3D2N

  • ประเทศ : กัมพูชา
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :

เสียมเรียบ โตนเลสาบ องค์เจ็ค องค์จอม ปราสาทบันทายสรี นครวัด นครธม (ปราสาทบายน) ปราสาทตาพรม พนมบาเค็ง ชมโชว์ระบำอัปสร วัดใหม่ (“Killing Field”) ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ โรงเกลือ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 5,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

AEC702 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : กัมพูชา
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : AirAsia

วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62

AEC701 ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : กัมพูชา
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : AirAsia

ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ปราสาทบันทายศรี ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ วัดทไม
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา