จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

AEC603 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : ลาว
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : Bangkok Airways

หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา