จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB506 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Vietjet Air (VJ)

ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เจียงไคเชค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอย ร้านเครื่องสำอาง
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 61 - มกราคา 62

JUB503 ทัวร์ไต้หวัน Countdown 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Vietjet Air (VJ)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

JUB501 ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai lion air

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 61 – มกราคม 62

JUB 511 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ตู้หูววว์

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : EVA AIR

วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู ซีเหมินติงอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตึกไทเป101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค. 61 : 06-09 / 13-16 / 20-23
ส.ค. 61 : 03-06
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
ก.ย. 61 : 07-10 / 21-24
ต.ค. 61 : 03-06
ธ.ค. 61 : 12-15 / 21-24

JUB 510 ทัวร์ไต้หวัน EVA PRO ฝุดฝุด

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : EVA AIR

ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) เถาหยวน อาบน้ำแร่ส่วนตัว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต GERMANIUM POWER
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค. 61 : 14-17 /
ส.ค. 61 : 11-14 (วันแม่แห่งชาติ)
ก.ย. 61 : 01-04 / 15-18
ต.ค. 61 : 05-06
พ.ย. 61 : 10-13 / 24-27
ธ.ค. 61 : 08-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 15-18

JUB 505 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อุ๊อิ

 • ประเทศ : ใต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : EVA AIR

ชม 2 อุทยาน เหย่หลิ่ว+อารีซัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรความรักที่วัดหลงซาน
ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้ก้ง
พร้อมอาหารพิเศษมากมาย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค.61 : 25-29 (วันอาสาฬหบูชา)
ส.ค.61 : 22-26
ต.ค.61 : 3-7
พ.ย.61 : 21-25
ธ.ค.61 : 1-5 Z (วันพ่อ)

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา