จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB523 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan สุดยอด 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB522 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan เก๋กู๊ด 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 61

JUB521 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Happy New Year in Taiwan 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

JUB520 ทัวร์ไต้หวัน T – Ded Countdown in Taiwan 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ไทเป อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เจียอี้ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 31,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 31 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

JUB519 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB518 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ย่านตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB517 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

อาลีซาน เมืองไทจง โทโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB514 ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Lion air

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61 – มี.ค. 62

JUB513 ทัวร์ไต้หวัน Wow Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : Lion air

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61 – มี.ค 62

JUB507 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

เถาหยวน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง น้ำตกสือเฟิน เหย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา