จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB523 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan สุดยอด 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB522 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan เก๋กู๊ด 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 61

JUB521 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Happy New Year in Taiwan 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

JUB520 ทัวร์ไต้หวัน T – Ded Countdown in Taiwan 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ไทเป อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เจียอี้ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 31,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 31 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

JUB519 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB518 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ย่านตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB517 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

อาลีซาน เมืองไทจง โทโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB503 ทัวร์ไต้หวัน Countdown 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Vietjet Air (VJ)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

JUB501 ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai lion air

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 61 – มกราคม 62

JUB 513 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Tiger Air (IT)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อป 2 ตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง : มิ.ย. 61 : 21-24
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ก.ค. 61 : 05-08 / 13-16 / 19-22
ส.ค. 61 : 02-05 / 16-19
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
ก.ย. 61 : 14-17 / 21-24
ต.ค. 61 : 05-08 / 12-15

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา