จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB519 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB518 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ย่านตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB517 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

อาลีซาน เมืองไทจง โทโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

JUB514 ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Lion air

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61 – มี.ค. 62

JUB513 ทัวร์ไต้หวัน Wow Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : Lion air

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61 – มี.ค 62

JUB507 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Nok Scoot

เถาหยวน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง น้ำตกสือเฟิน เหย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

JUB506 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Vietjet Air (VJ)

ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เจียงไคเชค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอย ร้านเครื่องสำอาง
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 61 - มกราคา 62

JUB503 ทัวร์ไต้หวัน Countdown 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Vietjet Air (VJ)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

JUB501 ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai lion air

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 61 – มกราคม 62

JUB407 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Cathay Pacific

เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค ถนนคู่รัก มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน ชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา