จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 404 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน

  • ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : HONG KONG AIRLINES

ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ
หมุนกังหันขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขา Victoria Peak
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม

DAY1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY2 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights

DAY3 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

DAY4 : นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ