จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 603 ทัวร์สแกนดิเนเวีย Mono Norway

  • ประเทศ : สแกนดิเนเวีย
  • ระยะเวลา : 7 วัน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ออสโล เกโล กุ๊ดวานเก้น ฟลัม ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา ไมร์ดาล วอส เบอร์เก้น สตัลไฮม์ ออสโล
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 63,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 26 ก.ค. - 1 ส.ค. / 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 61
ต.ค. 61 : 12 - 18 / 23 - 29

DAY 1 :กรุงเทพฯ

DAY 2 :ออสโล (นอร์เวย์) – เกโล – กุ๊ดวานเก้น – ฟลัม

DAY 3 :ฟลัม – ไมร์ดาล – รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บาน่า – วอส – เบอร์เก้น 

DAY 4 :เบอร์เก้น – สตัลไฮม์ – เกโล

DAY 5 :เกโล – ออสโล  

DAY 6 :ออสโล

DAY 7 :กรุงเทพฯ