จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9908 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey 8 วัน 5คืน

  • ประเทศ : ตุรกี
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Turkish Airlines

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองไอวาลิค ชมเมืองโบราณทรอย ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมพระราชวังทอปกาปึ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

DAY 1กรุงเทพ - ตุรกี

DAY 2สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเนฟเซไฮร์ (บินภายใน) – เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินไคมัคลึ – ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

DAY 3 : เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล

DAY 4ปราสาทปุยฝ้าย – โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองไอวาลิค

DAY 5 : เมืองชานักกาเล – ชมเมืองโบราณทรอย - ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองอิสตันบูล

DAY 6บลูมอสก์ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต

DAY 7 : ฮายาโซฟีอา – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม – ชมพระราชวังทอปกาปึ - สนามบินอิสตันบูล

DAY 8สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ