จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9907 ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey

  • ประเทศ : ตุรกี
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  • สายการบิน : Turkish Airlines

สุสานอตาเติร์ก นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองโบราณเอฟฟิซุส กรุงทรอย เมืองอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,977 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

DAY 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล

DAY 2อิสตันบูล - อังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

DAY 3คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์

DAY 4OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์) - เมืองคอนย่า - CARAVANSARAI - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

DAY 5ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี 

DAY 6คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ - เมืองเปอร์กามัม

DAY 7 : ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

DAY 8จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – พระราชวังทอปกาปึ - CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล

DAY 9กรุงเทพฯ