จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB823 ทัวร์รัสเซีย มองโกเลีย-รัสเซีย Blue ice ทะเลสาบไบคาล

  • ประเทศ : รัสเซีย
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
  • สายการบิน : MONGOLIA AIRLINE

มองโกเลีย อูลันบาตาร์ เทอร์เลลจ์ กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน รถไฟสายทรานไซบีเรีย รัสเซีย เอียร์คุตสค์ ลิสต์เวียนก้า ตลาดปลา ไบคาล เกาะโอลคอน คูเซอร์ แหลมบูรคาน แหลมโคบอย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 88,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 16-23 กุมภาพันธ์ 62

DAY 1สุวรรณภูมิ - อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย)

DAY 2อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย) - จัตุรัสซุคบาตาร์ - วัดกานดาน - รถไฟทรานส์ไซบีเรีย

DAY 3รถไฟทรานส์ไซบีเรีย - อูลันอูเด - เอียร์คุตสค์ - ลิสต์เวียนก้า

DAY 4นั่งเรือ HOVERCRAFT สู่เกาะโอล์คฮอน - อ่าว Peschanaya (Sandy) - หมู่บ้านคูเซอร์

DAY 5UAZ เกาะโอล์คฮอนตอนเหนือ - แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย

DAY 6เกาะโอลคอน Hovercraft – เอียร์คุตสค์ - ย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์

DAY 7เอียร์คุตสค์ (รัสเซีย) - อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย) - อุทยานเทอร์เรลจ์ - อนุเสาวรีย์เจงกีสข่าน

DAY 8ลันบาตาร์ - อนุสรณ์ไซซาน - ร้านแค้ชเมียร์ - สุวรรณภูมิ