จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB117 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : AirAsia X (XJ)

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

DAY 1 : สนามบินดอนเมือง

DAY 2 : สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ

DAY 3ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

DAY 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

DAY 5สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ