จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB101 ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชูฉลองปีใหม่ 2019 Highlight Free&Easy

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือด วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ เมืองคุมาโมโต้ เมืองชิมาบาระ ออนเซ็นเท้า เมืองนางาซากิ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 44,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

DAY 1กรุงเทพฯ

DAY 2กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – โออิตะ

DAY 3โออิตะ – ภูเขาไฟอะโสะ – ทุ่งหญ้าคุชาเชนริ - คุมาโมโต้ 

DAY 4คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ – นางาซากิ

DAY 5นางาซากิ – ฟุคุโอกะ 

DAY 6ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง Lucky BAG  - กรุงเทพฯ