จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB102 ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชูฉลองปีใหม่ 2019 Mysterious

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ศาลเจ้าดาไซฟู รถไฟชินคันเซน เมืองมิยาซากิ ศาลเจ้ายูโดะ ซันเมสเสนิชินัน เกาะเอโอชิม่า เมืองฮิวกะ หุบเขาทาคาชิโฮ ไร่สตรอเบอร์รี่ ล่องเรือแม่น้ำยานากาวะ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 55,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 61 - 3 มกราคม 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ

DAY 2 : กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ

DAY 3 : มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ 

DAY 4 : มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ

DAY 5 : อะโสะ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ

DAY 6 : ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ