จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB820 ทัวร์รัสเซีย Miracle Winter 7 วัน 5 คืน

  • ประเทศ : รัสเซีย
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ การแสดงละครสัตว์ Train to St.Pertersburg เรือรบหลวงออโรร่า มหาวิหารเซนต์ไอแซค มหาวิหารคาซาน นั่งรถไฟสู่มอสโก ตลาดอิสไมลอฟ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 65,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

DAY 1 :  กรุงเทพฯ – มอสโก

DAY 2 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – การแสดงละครสัตว์

DAY 3 : Metro Tour – ถนนอารบัต – Train to St.Pertersburg

DAY 4 : พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)

DAY 5 : ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนเนฟสกี้

DAY 6 :  Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ – กรุงเทพฯ

DAY 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ