จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB817 ทัวร์รัสเซีย SPARKLING @RUSSIA AURORA HUNTING IN MURMANSK

  • ประเทศ : รัสเซีย
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

เนินเขาสแปร์โร่ ประตูชัย TRIUMPHAL ARCH เนินเขาพอคลอนนาย่า นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน อนุสรณ์สถานอัลโยชา ชมแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน ขับรถ SNOW MOBILE ชมเมืองมูร์มันสก์ เมืองหิมะ ขับรถสโนโมบิล ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสไลด์เดอร์ห่วงยาง ซาวน่าแบบรัสเซีย(OPTIONAL)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 74,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

DAY 1 :  กรุงเทพฯ – มอสโก – เนินเขาสแปร์โร่ – ประตูชัย TRIUMPHAL ARCH – เนินเขาพอคลอนนาย่า

DAY 2 : มอสโก – มูร์มันสก์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – อนุสรณ์สถานอัลโยชา – ชมแสงเหนือ

DAY 3 : มูร์มันสก์ –  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – ขับรถ SNOW MOBILE – ชมเมืองมูร์มันสก์ – ชมแสงเหนือ

DAY 4 : มูร์มันสก์ – เมืองหิมะ – ขับรถสโนโมบิล – ตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสไลด์เดอร์ห่วงยาง – ซาวน่าแบบรัสเซีย(OPTIONAL) – มอสโก

DAY 5 : มอสโก – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – สุสานเลนิน (ด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้า ALEXANDER GARDEN – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – ถนนอารบัต – การแสดงละครสัตว์

DAY 6 :  มอสโก – ตลาดอิสไมลอฟ – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย่ (ถ่ายรูปด้านนอก) – สนามบินมอสโก

DAY 7 : กรุงเทพฯ