จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB195 ทัวร์ญี่ปุ่น Unseen Nikko Season Changes 6 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคง่อน นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ ทะเลสาบซูเซนจิ ศาลเจ้าโทโชกุ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 43,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 61

DAY 1 :  กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2 : สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ

DAY 3 : น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์

DAY 5 : ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

DAY 6 :  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ