จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB605 ทัวร์สแกนดิเนเวีย Aurora Hunting 8 วัน 5 คืน

  • ประเทศ : สแกนดิเนเวีย
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองมูร์มันสค์ ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ วิหารเซนต์บาซิล ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 62,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62

DAY 1 :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์

DAY 2 : ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท

DAY 3 : สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เมืองมูร์มันสค์ – ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า

DAY 4 : หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า

DAY 5 : มูรมันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น - เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - มอสโคว์

DAY 6 :  จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆัง - รัสเซี่ยนเซอร์คัส

DAY 7สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

DAY 8กรุงเทพฯ