จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB193 ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Festival in Hokkaido 6 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ชมบ้านเอสกิโม ชาวอิกลู โอบิฮิโระ นั่งรถไฟชมธารน้ำแข็งไซบีเรีย ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora เทศกาลน้ำแข็งประดับไฟโชอึนเคียว 2019 น้ำตกกิงกะ/ริวเซ สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า ลานสกีชิกิไซ ห้างอิออน โรงงานช็อคโกแลต ศาลเจ้าฟูชิมิ ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ ร่วมเทศกาลแกะสลัก สโนว์เฟรสติวัล 2019
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 65,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 6 – 11 ก.พ. 62 (เทศกาลตรุษจีน)

DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  

DAY 2 : ใหม่มาก***เดินเลานบนทะเลสาบน้ำแข็ง ชมบ้านเอสกิโม ชาวอิกลู  โอบิฮิโระ

DAY 3 : นั่งรถไฟชมธารน้ำแข็งไซบีเรีย – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora – เทศกาลน้ำแข็งประดับไฟโชอึนเคียว 2019 

DAY 4 : น้ำตกกิงกะ/ริวเซ – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า – ลานสกีชิกิไซ – ห้างอิออน

DAY 5 : โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฟูชิมิ – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ – ร่วมเทศกาลแกะสลัก สโนว์เฟรสติวัล 2019

DAY 6 :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ