จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB189 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : AirAsia X (XJ)

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุนานิ โกเทมบะ ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ โอชิโนะฮักไค โอไดบะ ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาสากุสะ ฮาราจุกุ ชินจุกุ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

DAY 2 : โตเกียว (นาริตะ) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุนานิ – โกเทมบะ

DAY 3 : ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ – โอชิโนะฮักไค – โอไดบะ

DAY 4 : ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – ฮาราจุกุ –   ชินจุกุ

DAY 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)