จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB188 ทัวร์ญี่ปุ่น Fukushima 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : NEWGEN AIRWAYS

มิยางิ วัดชูซนจิ หุบเขาเกบิเค หุบเขานารุโกะ กินซังออนเซน โกะไดโด ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า ศาลเจ้าชิโองามะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 42,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 21 - 25 พฤศจิกายน 2561

DAY 1 : กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง

DAY 2 : ฟุคุชิมะ – มิยางิ – วัดชูซนจิ – หุบเขาเกบิเค

DAY 3 : หุบเขานารุโกะ – กินซังออนเซน - โกะไดโด - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า

DAY 4 : ศาลเจ้าชิโองามะ - SENDAI OUTLET – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – ฟุคุชิมะ

DAY 5 : สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบินดอนเมือง