จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9913 ทัวร์ตุรกี Turkey 9D6N

  • ประเทศ : ตุรกี
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  • สายการบิน : Turkish Airlines

ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค โบสถ์เซนต์บาร์บารา บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ล่องเรือบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 46,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล  (ประเทศตุรกี)

DAY 2 : (ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่

DAY 3 :  เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ 

DAY 4 : เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย

DAY 5 : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance

DAY 6 เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House

DAY 7เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล– ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์

DAY 8กรุงอิสตันบูล – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน  - ทักซิม สแควร์” - กรุงเทพมหานคร

DAY 9กรุงเทพมหานคร