จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB214 ทัวร์เกาหลี Fall In Love Korea 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : เกาหลี
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

เกาะนามิ BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล) อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ N SEOUL TOWER เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค พระราชวังเคียงบกกุง PAJU OUTLET ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

DAY 2 : ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล)-  อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา

DAY 3 :  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWER

DAY 4 : เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

DAY 5 : น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET – ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)