จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB520 ทัวร์ไต้หวัน T – Ded Countdown in Taiwan 4 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ไทเป อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เจียอี้ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 31,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 31 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย

DAY 2 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY 3ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้

DAY 4 : เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)