จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB324 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ลาบหมู 5 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES

เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณแชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋

DAY 2 : ต้าหลี่ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ

DAY 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) - จงเตี้ยน

DAY 4 : จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณแชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่

DAY 5 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน – คุนหมิง - กรุงเทพฯ