จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB323 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ยำไข่เยี่ยวม้า 6 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : SHENZHEN AIRLINE (ZH)

กวางเจา วัดไทร 6 ต้น ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 13 -18 ต.ค. 61
31 ต.ค. – 5 พ.ย. 61

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DAY 2 : กรุงเทพฯ – กวางเจา - วัดไทร 6 ต้น – ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ – ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - ห้าง Baiyun Wanda Plaza

DAY 3ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -  งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 - จัตุรัสฮัวเฉิง

DAY 4งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

DAY 5 : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-สนามบินไป่หวิน

DAY 6กวางเจา - กรุงเทพฯ