จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB405 ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2 คืน

  • ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : HONG KONG AIRLINES

วัดแชกง เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว พระใหญ่เกาะลันเตา วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้ง CityGateOutlet
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,888 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดมงก๊ก

DAY 2 : รีพลัสเบย์ – วัดหมั่นโหมว – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย

DAY 3กระเช้านองปิง –  พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้ง CityGateOutlet – สนามบิน