จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB518 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ย่านตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

DAY 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต

DAY 3เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)

DAY 4หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET

DAY 5 : เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)