จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB322 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่ฮั่น แกงเหลือง 4 วัน 2

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES

เมืองซุยโจว อาณาจักรกิงโกะ สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 61

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DAY 2 : กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น – เมืองซุยโจว - อาณาจักรกิงโกะ - เมืองจงเสียง - หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง

DAY 3เมืองจงเสียง – สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก

DAY 4เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - เมืองอู่ฮั่น - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย - ถนนอาหารฮู่ปู้ - อู่ฮั่น - กรุงเทพฯ