จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB704 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน

  • ประเทศ : ยุโรป
  • ระยะเวลา : 8 วัน
  • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

DAY 1สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

DAY 2ดูไบ  - มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มาเรียนพลัทซ์ – อัลลิอันซ์ อารีน่า

DAY 3มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท

DAY 4ซาลส์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

DAY 5ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา

DAY 6 : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์

DAY 7บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

DAY 8ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ