จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB321 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดย่าง 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 16,899 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

DAY 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านนวดเท้า – หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง

DAY 3พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่ง

DAY 4ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ – ร้านบัวหิมะ – วัดลามะ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

DAY 5 : ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ