จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB403 ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน 4 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : HONG KONG AIRLINES

เดอะพีค by พีคแทรม ตลาดมงก๊ก วัดแชกง จิวเวอรี่ เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน วัดหวังต้าเซียน จิมซ่าจุ่ย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,800 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เดอะพีค by พีคแทรม – ตลาดมงก๊ก

DAY 2 : วัดแชกง – จิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย

DAY 3อาหารเช้า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน – ส่งสนามบิน

DAY 4ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ