จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB402 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : Cathay Pacific (CX)

ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,800 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง

DAY 2 :  วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

DAY 3วิคตอเรียพีค (Nid-Level) – รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก – สนามบิน