จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB319 ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES

เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนเก็บสตอเบอร์รี่ เมืองถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตก
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,899 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน – ธันวาคน 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง

DAY 2 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) – สวนเก็บสตอเบอร์รี่ - เมืองถางเตี้ยน

DAY 3คุนหมิง – วัดหยวนทง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – สวนน้ำตก - ร้านผ้าไหม-  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – คุนหมิง - กรุงเทพฯ