จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB311 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Smile (WE)

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง

DAY 2 : อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ IMPRESSION WULONG

DAY 3ถ้ำฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – สวนเอ๋อหลิง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

DAY 4ฉงชิ่ง – ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง – ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

DAY 5 : หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)