จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB212 ทัวร์เกาหลี BUSAN WONDERLAND

  • ประเทศ : เกาหลี
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : KOREAN AIR

นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ทางเดินลอยฟ้าชองซาโป อุทยานยงดูซาน วัดแฮดงยงกุกซา LOTTE OUTLET
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 27,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม – พฤษจิกายน 61

DAY 1สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2สนามบินกิมแฮสวนกึมกัง - นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีแช่สปาเท้า DONGNAE - ดิวตี้ฟรี

DAY 3 ศูนย์โสม – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Songdo skywalk – โรงงานสาหร่าย+ฮันบก – ถนนซอมยอน – JEONPO CAFÉ STREET - ชายหาดควังกาลี

DAY 4ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – สวนริมทะเลแทจองแด  – คอสเมติก - ชายหาดแฮอึนแด – ทางเดินลอยฟ้าชองซาโป  -  อุทยานยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งนัมโพดง

DAY 5 : ศูนย์สมุนไพร – วัดแฮดงยงกุกซา – LOTTE OUTLET – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ - สุวรรณภูมิ