จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB308 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่ 8 วัน 6 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
  • สายการบิน : SHANDONG AIRLINES

เทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ สวนองุ่น ภูเขาเปลวไฟ เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 45,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 61

DAY 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DAY 2กรุงเทพฯ – อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ

DAY 3 อูหลู่มู่ฉี – ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม – บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง – สวนองุ่น - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่) - เจดีย์ซูกงถ่า

DAY 4ทูรูฟาน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลิวหยวน – ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ) - สระน้ำวง พระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดซาโจว

DAY 5 : ตุนหวง - ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจิ่วฉวน

DAY 6เมืองจิ่วฉวน – เจียยวี่กวน - กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจางเย่ - อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)

DAY 7จางเย่ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองอูหลู่มู่ฉี - อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา

DAY 8พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – อูหลู่มู่ฉี - กรุงเทพฯ