จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB306 ทัวร์จีน ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน

  • ประเทศ : จีน
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : SICHUAN AIRLINES

เฉิงตู เฮยสุ่ย อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง้อไบ้ สมันตภัตรโพธิสัตย์ วัดเป้ากั๋ว วัดมัญชูศรี ซอยหวานใจ วังแพะเขียว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

DAY 1สุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ตูเจียงเยี่ยน

DAY 2ตูเจียงเยี่ยน – เฮยสุ่ย – อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน – เม่าเสี้ยน

DAY 3เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ร้านสมุนไพรนวดเท้า-ร้านผ้าไหม –  ง้อไบ้ - วัดเป้ากั๋ว

DAY 4ภูเขาง้อไบ้ – วัดหัวจ้าง – ยอดจินติ่ง - โพธิสัตว์ผู่เสียน-ตลาดกลางคืน

DAY 5หลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู – ร้านหมอน – วัดมัญชูศรี – ซอยหวานใจ - โชว์หน้ากาก  

DAY 6เฉิงตู-วังแพะเขียว-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ