จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB802 ทัวร์รัสเซีย In love เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์

  • ประเทศ : รัสเซีย
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Qatar Airways

ทัวร์รัสเซีย เข้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของเมืองซากอร์ส ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 49,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 61

DAY 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด

DAY 3 : เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน

DAY 4 : เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์

DAY 5 : เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่

DAY 6 : เมืองมอสโคว์ - สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน  - ชมการแสดงละครสัตว์

DAY 7เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

DAY 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย