จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9904 ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC TURKEY

  • ประเทศ : ตุรกี
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  • สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยของปามุคคาเล่ และ ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 30 ส.ค.-07 ก.ย. 61
ก.ย. 61 : 04-12 / 10-18 / 19-27
25 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 61 : 03-11 / 10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยะมหาราช)
30 ต.ค.-07 พ.ย.
พ.ย. 61 : 06-14 / 14-22 / 19-27

DAY 1 : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)

DAY 2 : อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

DAY 3 : วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่

DAY 4 : เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

DAY 5 : คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

DAY 6 : ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ –

               เมืองอังการ่า

DAY 7 : กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

DAY 8 : มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี – พระราชวังโดลมาบาห์เช-

              ท่าอากาศยานอตาเติร์ก

DAY 9 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)