จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB401 ทัวร์ฮ่องกง SUMMER SALE ลดทั้งเกาะ

  • ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : CATHAY PACIFIC

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ช้อปปิ้งจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค. 61 : 01-03 / 06-08 / 20-22
ส.ค. 61 : 05-07 / 11-13 / 26-28
ก.ย. 61 : 09-11 / 23-25
ต.ค. 61 : 13-15 / 22-24 / 28-30

DAY 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  CITY GATE OUTLET  – SYMPHONY OF LIGHTS
DAY 2 : วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน–วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน –

              อิสระ ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
DAY 3 : อิสระ ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ