จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB742 ทัวร์ยุโรป MONO ENGLAND

  • ประเทศ : ยุโรป
  • ระยะเวลา : 6 วัน
  • สายการบิน : EVA AIR

ชมสโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ เดินเล่นในหมู่บ้านไบบุรี่และเบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์ ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เที่ยวลอนดอน พร้อมช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 45,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ย. 61 : 08-13 / 22-27
ต.ค. 61 : 13-18 / 20-25
พ.ย. 61 : 10-15 / 24-29
ธ.ค. 61 : 05-10

DAY 1 : กรุงเทพฯ- ลอนดอน  (อังกฤษ)

DAY 2 : ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ

DAY 3 : คาร์ดิ๊ฟ-ไบบุรี่-เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด

DAY 4 : อ๊อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน

DAY 5 : ลอนดอน-สนามบิน

DAY 6 : กรุงเทพฯ