จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB739 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  • ประเทศ : ยุโรป
  • ระยะเวลา : 8 วัน
  • สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

มิวนิค ปราสาทนอยชวานไสตน์ โอเบอรามากาว มิทเท่นวาลด์ เมืองโรแมนติกแห่งยุโรป ล่องแม่น้ำแชนน์
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 59,900 บาท
กำหนดเดินทาง :
ต.ค. 61 : 21-28 / 28 ต.ค.-04 พ.ย.
พ.ย. 61 : 04-11 / 11-18 / 18-25
25 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 02-09 / 07-14 / 15-22
ธ.ค. 62 : 21-28 / 23-30 / 24-31 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
26 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.62 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
27 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.62 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
28 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.62 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
29 ธ.ค.62 - 05 ม.ค.62 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
31 ธ.ค.62 - 07 ม.ค.62 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)
ม.ค. 62 : 01-08 (คริสมาสต์ - เทศกาลปีใหม่)

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) 

DAY 2 :มิวนิก(เยอรมนี)-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(ปราสาทดีสนีย์แลนด์) - ฟุสเส่น-มิวนิก-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

DAY 3 : มิวนิก(เยอรมนี)-โอเบอร์รามากาว-ภาพเขียนสีเฟสโก้-มิทเท่นวาลด์ UNSEEN เดินเล่นเมืองแสนสวยโรแมนติก(คนไทยไปน้อยมาก)-ฟุสเส่น

DAY 4 : ฟุสเส่น-วาดูซ(ลิคเท่นสไตน์)-ลูเซิร์น(สวิสเซอร์แลนด์)-บาเซิล   

DAY 5 : กอลมาร์(1ใน10เมืองโรแมนติกแห่งยุโรป)-ดีจอง   

DAY 6 : ดีจอง-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ช้อปปิ้งลาฟาแยต                                

DAY 7 : ชมกรุงปารีส-จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชัยปารีส-สวนตุยเลอรี-จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด)-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-กรุงเทพฯ

DAY 8 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ