จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB738 ทัวร์ยุโรป PROMOTION EASTERN EUROPE CLASSIC

  • ประเทศ : ยุโรป
  • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : EVA AIR

เวียนนา บราติสลาวา เอสเตอร์กอม บูดาเปสต์
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 35,500 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ย. 61 : 08-13
ต.ค. 61 : 20-25
พ.ย. 61 : 03-08 / 17-22

DAY 1 : กรุงเทพฯ

DAY 2 : เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เอสเตอร์กอม-บูดาเปสต์ (ฮังการี)

DAY 3 : บูดาเปสต์ –เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)

DAY 4 : บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ปาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)

DAY 5 : เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย)

DAY 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ