จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 44402 ทัวร์เกาหลีเหนือ ทัวร์คุณธรรม ไก่ตุ๋น

  • ประเทศ : เกาหลีเหนือ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES

ชมพระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านซิง ถ้ำน้ำเปิ่นซี
หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
เรือสอดแนมอเมริกัน อนุเสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 49,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ต.ค.61 : 21-27

DAY1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DAY2 : กรุงเทพฯ-เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง

DAY3 : เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-เสิ่นหยาง

DAY4 : เสิ่นหยาง-เปียงยาง

DAY5 : เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอมเส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์
             เปียงยาง-เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร

DAY6 : เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติวัดผู่เศียร-ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและ

DAY7 : ชมด้านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ร้านของที่ระลึก-เปียงยาง-เสิ่นหยาง-
             บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนจงเจีย-เสิ่นหยาง-กรุงเทพฯ