จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9913 ทัวร์ตุรกี Turkey 9D6N

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค โบสถ์เซนต์บาร์บารา บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ล่องเรือบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 46,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9912 ทัวร์ตุรกี Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 33,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9911 ทัวร์ตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9909 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี 8วัน 5คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 35,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

JUB9908 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey 8 วัน 5คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองไอวาลิค ชมเมืองโบราณทรอย ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมพระราชวังทอปกาปึ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

JUB9907 ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

สุสานอตาเติร์ก นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองโบราณเอฟฟิซุส กรุงทรอย เมืองอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,977 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

JUB9906 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี 9 วัน 6 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

เมืองชานักกาเล เมืองโบราณทรอย บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปราสาทปุยฝ้าย พิธภัณฑ์เมฟลานา พิพิธภัณฑ์เกอเรเม นครใต้ดินคาดัค
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

JUB9904 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Riviera Turkey 10 วัน 7 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • สายการบิน : Qatar Airways

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมพระราชวังทอปกาปึ ช่องแคบบอสพอรัส อิสตันบูล เมืองโบราณ ทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

JUB8803 ทัวร์ดูไบ NEW YEAR DUBAI 5D 3N

 • ประเทศ : ดูไบ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)

นครอาบูดาบี, GRAND MOSQUE GLOBAL VILLAGE, JUMEIRAH BEACH DUBAI MIRACLE GARDEN, DUBAI MUSEUM ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 49,888 บาท
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 62

JUB8801 ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

 • ประเทศ : ดูไบ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

ดูไบมอลล์ น้ำพุแห่งดูไบ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ อาบูดาบี ตึกฮัดทาวเวอร์ ชายหาดจูเมราห์ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 61

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา